Digitaal wedstrijd formulier

DWF, Resultaat invoeren: Taken als aanvoerder/vervangend aanvoerder

 1. Stap 1: Ga naar dwf.volleybal.nl, deze website is ook te bereiken via de Mijn Competitie app van de Nevobo.
 2. Stap 2: Log in met je Nevobo account. Dit is de account die je maakt met je relatiecode. Mocht je nog geen account hebben, vraag dan bij het bestuur naar je relatiecode om de account aan te kunnen maken. Hier is ook ruimte voor tijdens de DWF-cursus. Als je bent ingelogd, kun je als het goed is de wedstrijden van UvO zien.
 3. Stap 3: Kies uit de lijst wedstrijden de wedstrijd waarvoor jij het dwf in wilt vullen en kies "standaardteam ophalen". Verwijder onder "spelers beheren" de afwezige spelers uit de lijst van spelers en voeg eventuele invallers toe. Invallers kunnen worden toegevoegd onder "speler toevoegen" en kunnen gevonden worden op basis van hun achternaam of relatiecode. Let op: het is het handigst om dit thuis alvast te regelen.
 4. Stap 4: Controleer of er aangegeven staat wie de aanvoerder en libero (indien van toepassing) zijn en of de shirtnummers van de spelers kloppen. Door twee keer op de naam bij "spelers beheren" te klikken kan je dit wijzigen.
 5. Stap 5: Direct na afloop van de wedstrijd controleer je samen met de scheidsrechter de ingevoerde gegevens (eindstand en uitgekomen spelers). Geef met je eigen vinkje onderaan het resultaatscherm je akkoord. Let op: de verzonden gegevens kun je zelf niet meer corrigeren. Mocht je toch een fout hebben gemaakt, meld dit dan zo snel mogelijk bij het wedstrijdsecretariaat zodat de juiste gegevens alsnog ingevoerd kunnen worden.


DWF, Resultaat invoeren: Taken als scheidsrechter

 • Stap 1: Ga naar dwf.volleybal.nl, deze website is ook te bereiken via de Mijn Competitie app van de Nevobo.
 • Stap 2: Log in met je Nevobo account. Dit is de account die je maakt met je relatiecode, mocht je die account nog niet hebben, vraag dan bij het bestuur naar je relatiecode om de account aan te kunnen maken. Hier is ook ruimte voor tijdens de DWF-cursus. Als je bent ingelogd, kun je als het goed is de wedstrijden van UvO zien.
 • Stap 3: Kies uit de lijst wedstrijden de wedstrijd waarvoor jij het dwf in wilt vullen en vul onder "Officials van deze wedstrijd" bij "1e scheidsrechter" je eigen naam in, door hierop te klikken en vervolgens te zoeken op je achternaam of relatiecode. Omdat we bij UvO vaak spelen zonder tweede scheidsrechter en teller zul je ook "Niet alle officials voor deze wedstrijd zijn aanwezig" moeten aanvinken, anders zul je later de wedstrijd niet kunnen starten.
 • Stap 4: Controleer of alle aanwezige spelers en coach(es) zijn ingevuld op het formulier en of er één speler is aangemerkt als aanvoerder. In het geval dat er iets niet klopt, vraag dan aan de aanvoerder om dit alsnog kloppend te maken.
 • Stap 5: Controleer de aanwezige spelers via hun spelerskaarten en vink bij gecontroleerde spelers "ID Akkoord" aan op het dwf. Controleer ook of het juiste rugnummer per speler op het formulier staat.
 • Stap 6: Als je zeker weet dat je alle stappen hierboven zorgvuldig hebt uitgevoerd, kun je de wedstrijd starten door te klikken op "Resultaat invoeren". Let op: Klik dus niet op de optie "Live Bijhouden". Nadat je gekozen hebt om de wedstrijd te starten kun je niets meer aanpassen, dus zorg dat je zeker weet dat je alles goed hebt gecontroleerd.
 • Stap 7: Tijdens de wedstrijd houdt de teller de score bij via een score bord. Er hoeft geen wedstrijdformulier bijgehouden te worden. Wel dienen er een aantal gegevens genoteerd te worden:
  - De opstelling;
  - De rugnummers van de spelers die gespeeld hebben (dus ook van de spelers die erin gewisseld worden);
  - En de setstanden.
 • Stap 8: Direct na afloop van de wedstrijd vul je de bijgehouden gegevens in het DWF in. Achter iedere speler dient aangegeven te worden of deze is uitgekomen gedurende de wedstrijd. Dit doe je op dezelfde manier als het akkoord geven van de spelers voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Stap 9: Daarna controleer je samen met de beide aanvoerders de ingevoerde gegevens (eindstand en uitgekomen spelers). Geef met je eigen vinkje onderaan het resultaatscherm je akkoord.
 • Stap 10: Als beide aanvoerders akkoord zijn dan verzend je het formulier met de gele knop ‘verzenden’. Dit moet gelijk na de wedstrijd gebeuren. Als je een uur niet actief bent geweest geweest logt de app automatisch uit, waardoor het formulier niet wordt verzonden, ondanks dat de app aangeeft dat het formulier wel verzonden is. Zorg dus dat je tijdens de wedstrijd ingelogt blijft of dat je voor het versturen van de standen opnieuw inlogt. Maak voor de zekerheid een screenshot zodat je kan bewijzen dat de standen op tijd zijn ingevoerd. Het resultaat moeten gelijk na het invoeren zichtbaar zijn in de app. De verzonden gegevens kun je zelf niet meer corrigeren. Mocht je toch een fout hebben gemaakt, meld dit dan zo snel mogelijk bij het wedstrijdsecretariaat zodat de juiste gegevens alsnog ingevoerd kunnen worden.

 • Je kunt oefenen met het dwf via de demoversie.

  DWF, “Resultaat invoeren”: Duties as team captain/substitute team captain
 • Step 1: Go to dwf.volleybal.nl, you can also reach this website through Nevobo’s “Mijn Competitie” app.
 • Step 2: Log in using your Nevobo account. This is an account linked to your player’s code. If you do not have an account yet, ask the board for your player’s code. You may also ask for this code during the DWF-course. When logged in, you should be able to see all UvO games.
 • Step 3: From the list of games, choose the game for which you would like to fill out all information needed and click “standaardteam ophalen”. This will automatically import your team’s usual players. Under “spelers beheren” you will be able to remove absent players or add substitute players. You can add substitute players under “speler toevoegen”, by typing either their last name or player’s code. Please note: It is easiest to do all this in advance, at home.
 • Step 4: Check whether the captain and libero (if applicable) are indicated and whether the shirt numbers of the players are correct. You can change this by clicking twice on the name of "spelers beheren".
 • Step 5: Immediately after the game has ended you, the referee and the other team’s captain will verify all information that is filled out on the website (results and players that played). If correct, you can OK the information by ticking the box at the bottom of the form. Please note: once sent in, you can no longer change the information. If any mistakes are made, please notify the “wedstrijdsecretariaat� as soon as possible, so we can correct the information in the system.

 • DWF, Resultaat invoeren: Duties as referee
 • Step 1: Go to dwf.volleybal.nl, you can also reach this website through Nevobo’s “Mijn Competitie” app.
 • Step 2: Log in using your Nevobo account. This is an account linked to your player’s code. If you do not have an account yet, ask the board for your player’s code. During the DWF-course you will also be able to ask for this code. When logged in, you should be able to see all UvO games.
 • Step 3: From the list of games, choose the game for which you would like to fill out all information needed. Under “Officials van deze wedstrijd” fill out your own name under “1e scheidsrechter”, by clicking the words and then searching by either your last name or player’s code. Because UvO games rarely have multiple officials, you will also have to tick the box for “Niet alle officals voor deze wedstrijd zijn aanwezig”, otherwise you will not be able to start the game later on.
 • Step 4: Check if all players and coach(es) that are present at the game are listed on the form and whether one of these players is marked as “aanvoerder”. If any information is incorrect, ask the team’s captain to correct this.
 • Step 5: Check the player’s card for all present players. For all players that you’ve checked, tick the circle for “ID Akkoord”. Also check whether the number filled out on the form is the same as the number on a player’s shirt.
 • Step 6: If you are certain you have completed all previous steps correctly, you may start the game by clicking “Resultaat invoeren”. Please note: do not click “Live bijhouden”, as this will start a more difficult to use version of the DWF-system. Once you’ve started the game, you will no longer be able to alter the information in the system, so make sure you are confident all information on the form is correct.
 • Step 7: During the game, the home team will keep score on a scoreboard. You will not have to fill out the large paper form used previously, but you will have to note some basic facts during the game, which you will fill out on the website at the end of the game:
  - The formation;
  - The uniform numbers of the players that played during the game (which includes players that only came on the field halfway through a set as a substitute);
  - The final scores after each set.
 • Step 8: Immediately after the game, you will fill out the facts you kept track of during the game. For each set you should fill out the final score and for every player you should be to fill out whether or not they played, similar to the way you previously filled out whether or not you checked their player’s cards.
 • Step 9: Then you verify all information you entered on the form with both team captains. OK the information filled out on the form by ticking your own box at the bottom of the page.
 • Step 10: If both team captains agree with all information filled out, send in the form using the button “verzenden". This must be done immediately after the game. If you have not been active for an hour, the app automatically logs out, so the form is not sent, even though the app indicates that the form has been sent. Make sure that you remain logged in during the match or that you log in again before sending the form. To be sure, make a screenshot so that you can prove that the fore was entered on time. The results must be visible in the app immediately after entering. You can no longer correct the sent data yourself. If you have made a mistake, report this to the wedstrijdsecretariaat as soon as possible so that the correct data can still be entered.

 • You can practice using the dwf system using the demoversie.