Vertrouwenspersoon

Als je grensoverschrijdend gedrag ziet, ervaart of vermoedt: hou het niet voor jezelf. Bespreek het met onze vertrouwenscontactpersoon Paulien Bakker.

Onze vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor meldingen, vragen en advies over grensoverschrijdend gedrag binnen de sportclub. Bijvoorbeeld wanneer je zelf iets ervaart of gedrag van een trainer ziet dat niet bij de sport past. Het gesprek is vertrouwelijk.

Je bepaalt zelf wanneer gedrag een grens overgaat. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, machtsmisbruik, omkoping en pesten. Ervaar je dit zelf of zie je dit bij een ander? Bespreek het.

Paulien is te bereiken via vertrouwenspersoon@uvo-amsterdam.nl.

If you see, experience or suspect transgressive behaviour: don't keep it to yourself. Discuss it with our confidential contact person Paulien Bakker.

Our confidential contact person is available for reports, questions and advice about transgressive behaviour within the sports club. For example, when you experience something yourself or see behaviour from a trainer that does not fit the sport. The conversation is confidential.

You decide when behaviour crosses a boundary. Examples of transgressive behaviour are discrimination, (sexual) intimidation, aggression, violence, abuse of power, bribery and bullying. Do you experience this yourself or do you see it in someone else? Discuss it.

Paulien can be reached via vertrouwenspersoon@uvo-amsterdam.nl.