Wedstrijd verzetten

In uitzonderlijke gevallen kan een wedstrijd verzet worden. De aanvoerder kan hiervoor contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretaris@uvo-amsterdam.nl).